ساخت یک Firefox Extension

ساخت یک Firefox Extension
توی این پست ساخت یکی ساده‌ترین Extensionهای Firefox توضیح داده شده که...