استارتاپ «دستیار» جذب سرمایه کرد!

استارتاپ «دستیار» جذب سرمایه کرد!
استارتاپ دستیار توانست پس از موفقیت‌های بسیار جالب در حوزه اکستنشن های...