سند حریم شخصی دستیار (به روز رسانی ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱)

سند حریم شخصی دستیار (به روز رسانی ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱)
به طور کلی تیم توسعه اكستنشن دستیار اطمینان می دهد حفظ حریم شخصی و اطل...