👋 بازدهی شغلی و تمرکزت رو با افزونه‌ی گوگل کروم «دستیار» ۱۰ برابر کن!

👋 بازدهی شغلی و تمرکزت رو با افزونه‌ی گوگل کروم «دستیار» ۱۰ برابر کن!
دستیار یک اکستنشن ایرانی و فارسی در گوگل کروم برای بهتر کردن ظاهر تب‌ه...